حمله خرس سیاه

در کنورای اونتاریو حمله خرس مردی را راهی بیمارستان کرد.

این فرد ۶۹ ساله حمله خرس را در حالی به پلیس گزارش کرد که در راه بیمارستان بود. به گفته پلیس، مردم منطقه با گلوله خرس سیاه را از پای درآوردند.

این فرد گفته بود خرس سیاه سبب مجروح شدن او شده و ساکنان هم معتقدند همان خرس را کشته اند.آگهی

پلیس به همه توصیه کرد که اگر با خرس رو به رو شدند خیلی احتیاط کنند.

کنورا شهر کوچکی است با ۱۵ هزار جمعیت در غرب اونتاریو نزدیک به مرز مانیتوبا.

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید