جوان ۲۱ ساله به اتهام دلالی سکس در ریچموندهیل دستگیر شد

اتاق خبر سلام تورنتو ـ روز سه شنبه سوم سپتامبر بود که از هتلی در ریچموندهیل، واقع در خیابان  Est Pearce به پلیس اطلاع دادند که صدای شلیک گلوله شنیده اند.

افسران پلیس وقتی به محل رسیدند، چنین نتیجه گرفتند که به دنبال مشاجره ای بر سر دلالی سکس در داخل یکی از اتاقهای هتل، گلوله ای شلیک شده و مظنون از محل گریخته. کارآگاهان پلیس توانستند مظنون را شناسایی کرده، و سپس روز چهارشنبه چهارم سپتامبر در شهر تورنتو دستگیرش کنند.

متهم کریستوفر هولت نام دارد و ۲۱ ساله است.آگهی

کارآگاهان پلیس روز جمعه با انتشار تصویر متهم، از افراد احتمالی دیگری که طعمه وی واقع شده اند درخواست کردند با پلیس تماس بگیرند.

مشخصات متهم و اتهامات  او به قرار زیر است:

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید