Haunted High Park

به دنبال ارواح در «های پارک»

صحبت از ارواح است و قبرها و اشباح. 

بازدید از قبور ایجاد کنندگان «های پارک» معروف تورنتو. در این بازدید هالووینی با ایده هایی که مردم عصر ویکتوریا درباره مرگ داشتند آشنا می شوید. نترسید که تنها نیستید و هستند کسانی که مشاهده ارواح را برایتان تعریف کنند. این برنامه بخشی از برنامه های ویژه هالووین در موزه های تاریخی تورنتو است.

 آگهی

آگهی

When: October Oct 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 – 2019
7:00 pm – 8:45 pm, 9:00 pm – 10:45 pm
Where: Colborne Lodge
11 Colborne Lodge Dr
Cost: $32.50
Reservations / Advance Tickets are required
More Info: colbornelodge.streamintickets.com

Victorian ideas about death and the afterlife are explored. Tours recount ghost sightings and paranormal activities around the museum.

fit4vip
fit4vip

When: October 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 - 2019
Where: Colborne Lodge. 11 Colborne Lodge Dr
Cost: $32.50
Info: colbornelodge.streamintickets.com
Reservations / Advance Tickets are required
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست