شنبه ۲۱ سپتامبر در باغ وحش تورنتو بساط جشن تولد برپا بود

باغ وحش تورنتو  پنچاه و دومین سال تولد «پوپی» را جشن می گیرد.

یکی از اوران گوتان های سوماترایی باغ وحش روز شنبه ۵۲ ساله می شود. او که پوپی Puppe  نام دارد از ساکنان قدیمی باغ وحش است که از سال ۱۹۷۴ اینجا زندگی می کند.

 در سراسر آمریکای شمالی فقط یک اوران گوتان دیگر از او مسن تر است.آگهی

صندوق بین المللی حمایت از حیوانات می گوید نسل اوران گوتان ها در جهان در خطر انقراض است.

 

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید