آیا کانادایی ها کمتر به رستوران می روند؟

اتاق خبر سلام تورنتو ـ  کورپوریشن  Recipe Unlimited Corp  که مالک چندین مجموعه رستورانهای زنجیره ای معروف است در سه ماهه دوم سال فروش و سود کمتری داشته، در حالی که۵ رستوران جدید به جمع رستورانهایش اضافه شده.

این کورپوریشن مالک بعضی از معروفترین مجموعه رستورانهای زنجیره ای در کانادا می باشد که بعضی از آنها به قرار زیر هستند:

-Swiss Chaletآگهی

-Harveys

-East Side Marios

-Kelsey’s

-Milestones

مجموع فروش این رستورانها در سه ماهه دوم امسال  871.3 میلیون دلار بوده که کمتر از  874.2 میلیون دلار در سه ماهه دوم سال گذشته است.

به گزارش کندین پرس، سود خالص این کورپوریشن نیز از 19.5   میلیون دلار در سه ماهه دوم سال گذشته به 16.6  میلیون دلار در سه ماهه دوم امسال کاهش یافته.

 

 

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید