پربازدید

ویدیو

کووید-19

یوگا برای همه سنین

حتی اگر تجربه یوگا ندارید، اشکالی ندارد، می توانید در این برنامه شرکت کنید.
همه اعضای خانواده می توانند در این برنامه شرکت کنند و در کنار سرگرمیها و قصه خوانی، یوگا کنند و با یوگا آشنا شوند.

When: November 3, 2019
10:30 am – 11:30 am
Where: Octopus Garden Holistic Yoga Centre
967 College St
Cost: $25 – $30
Cost is for up to 4 family members:
Reservations / Advance Tickets are required
More Info: octopusgardenyoga.com

Give your family the opportunity to breathe, mindfully move, and play together! No prior yoga experience necessary, always open to all ages, all abilities, and your definition of family!

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=105268بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19