پربازدید

ویدیو

کووید-19

گرده ای از وضعیت اقتصاد کانادا در سه ماهه گذشته

بحرانهایی که پندمیک کرونا ایجاد کرده سبب شده همه از نزدیک اخبار اقتصادی را تعقیب کنند.

اخبار اقتصادی در یکسال گذشته همه زیگزاگی و پر فراز و نشیب بوده.

آیا مسکن سال گذشته بالای ۲۰ درصد گران نشد؟

آیا صنعت ساخت و ساز هم اکنون فعالترین بخش اقتصاد کانادا نیست؟

رشد اقتصادی مثبت بوده یا منفی؟ در آن ماه؟ در این ماه؟ قیمت ها ؟ بیکاری؟ در کانادا؟ در آمریکا؟ فصل گذشته، فصل بعد،نرخ بهره، میزان تورم؟

این ارقام و نمودارها فعلا پیوسته در حال تغییر است. درست مثل رشد اقتصادی کانادا در سه ماهه گذشته.

سازمان آمار  جمعه 30 اپریل رشد اقتصاد کشور را در سه ماهه ژانویه تا مارچ اعلام کرد و گفت اقتصاد در این سه ماهه 6.5 درصد (در مقیاس سالانه) رشد داشته. رشد سالانه 6.5 درصد رشد بالایی است، ولی باید در نظر داشت که با شروع پندمیک در سال گذشته فعالیتهای اقتصادی در همه جا به شدت محدود شد و کشور ها از جمله کانادا دچار رشد منفی شدند که در ماههای اخیر در حال برگشت است ولی موارد بازدارنده  پیوسته مانع می شوند.

در سه ماهه آخر سال 2020، اقتصاد کشور با نرخ سالانه 9.6 درصد رشد کرد، که حالا می بینیم در سه ماهه اول سال 2021 سرعت این رشد کمتر شده و معادل 6.5 درصد بوده. در مجموع به گفته سازمان آمار سرعت رشد اقتصادی کانادا در سه ماهه اول امسال کاهش پیدا کرده. اما مسیر کلی مثبت بوده زیرا اقتصاد کشور در ماه فوریه نسبت به ژانویه 0.4 درصد رشد داشته و تخمین زده می شود که در ماه مارچ هم 0.9 درصد نسبت به فوریه رشد کرده باشد.

کدام بخشها

بخش خدمات از بخشهایی بوده که به دلیل پندمیک کرونا آسیب جدی دیده. این بخش در ماه فوریه کمی بهتر شد. بخش صنایع غذایی در سه ماهه اول امسال اندکی کاهش نشان داد. از اپریل سال گذشته تا کنون این نخستین بار است که صنایع غذایی رشد مثبت نداشته اند.

بخش صنایع کارخانه ای که در ماه ژانویه 1.5 درصد رشد مثبت داشت در ماه فوریه دچار 0.9 درصد رشد منفی شد.

بخشهای پوشاک، لوازم ورزشی، کتاب و موزیک در ماه  فوریه رشد خوبی داشتند بخشهای مبلمان و نوسازی خانه نیز همینطور.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=145006بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19