پربازدید

ویدیوکووید-19

کمپین کنگره ایرانیان کانادا برای ادامه حمایت کانادا از برجام

به دنبال تصمیم دانلد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج از برجام، کنگره ایرانیان کانادا ضمن غلط خواندن این تصمیم گفت این تغییر در سیاست آمریکا می تواند تاثیر سنگینی بـر خـط مشـی کـانادا نسبت به ایران بگذارد.

این کنگره از همه ایرانی ـ کانادایی ها خواسته تا ضمن تماس با نمایندگان پارلمان و سناتورها، به آنها بگویند که این تصمیم ترامپ اشتباه بوده و بخواهند که کانادا مروج صلح و گفت و گو باشد و در کنار دیگر کشورهای مسئول همچون اتحادیه اروپا بایستد، و خواستار برقرار ماندن توافقنامه هسته ای با ایران و رعایت قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل باشد.

کنگره ایرانیان در این رابطه کمپینی را سازمان داده که از طریق آن می توانید برای نمایندگان خود در پارلمان و سناتورها ایمیل بفرستید.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19