پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

کاهش نرخ بیکاری، افزایش متوسط دستمزدها

سازمان آمار کانادا روز جمعه اعلام کرد که اقتصاد کشور در ماه ژانویه 34.500 شغل جدید ایجاد کرده و نرخ بیکاری از 5.6 درصد به 5.5 درصد رسیده.

همچنین میزان دستمزد ساعتی به طور متوسط طی یکسال 4.2 درصد رشد داشته.

در مجموع تعداد شغلها در بخشهای تولید، ساختمان، و کشاورزی افزایش یافته و در بخشهای بهداشت و درمان و امداد اجتماعی، و خدمات کاهش یافته.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=111435بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19