پربازدید

ویدیو

کووید-19

چه تعداد از کانادایی ها به تئوریهای توطئه اعتقاد دارند؟

چند ماه قبل از آنکه انتخابات اخیر کانادا برگزار شود ستاد انتخابات کانادا تصمیم گرفت با انجام نظرسنجی دریابد که شهروندان درباره انتخابات زودرس چه فکر می کنند و بخصوص چه تعداد از مردم به نتیجه انتخابات و سلامت آن اعتماد دارند.

در واقع این نخستین باری بود که ستاد انتخابات تصمیم گرفت به طور مستقل اقدام به برگزاری نظرسنجی کند. به گزارش کندین پرس نتیجه این نظرسنجی اخیراً در وبسایت دولت کانادا پست شده. این نظرسنجی به سفارش ستاد انتخابات توسط مؤسسه نظرسنجی لجر Ledger انجام شده.

برخی از نتایج

نتیجه این نظرسنجی که طی ده روز در ماه اپریل انجام شده نشان می دهد که اکثریت کانادایی ها به ستاد انتخابات کانادا Elections Canada اعتماد دارند و سیستم انتخابات را «امن و قابل اتکا» می دانند.

ـ هفده درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند که دولت سعی دارد ارتباط بین واکسن کرونا و بیماری اوتیسم را لاپوشانی کند.

ـ سی درصد معتقد بوده اند که داروها یا تکنولوژی های جدید بدون اطلاع مردم روی آنها آزمایش می شود.

ـ چهل درصد از مردم گفته اند که اتفاقات بزرگ توسط گروه کوچکی که می خواهد تحولات جهان را مطابق خواست خود شکل دهند برنامه ریزی می شود.

پروژه دانشگاه واترلو

در طول مبارزات انتخاباتی، پژوهش جداگانه ای نیز با همکاری دو دانشگاه واترلو و تورنتو انجام شد تا میزان پخش اطلاعات غلط و نادرست را میان مردم ارزیابی کند.

یکی از پژوهشگران اصلی این تحقیق به نام انگس بریگمن Aengus Bridgman که دانشجوی فوق دکترای علوم سیاسی در دانشگاه واترلوست می گوید که بنابر نظرسنجی انجام شده در این پروژه، ده تا بیست درصد مردم سخت به تئوری های توطئه باور دارند. او می گوید اطلاعات غلط و نادرست درباره ویروس کرونا نقش عمده ای در جریان انتخابات اخیر کانادا ایفا کرده.

اطلاعات نادرست پخش شده در سوشیال مدیا نیز نقش مهمی در شکل دادن به ایده های نادرست و دسیسه آمیز درباره نحوه شمارش آرای پستی داشته. البته ستاد انتخابات کانادا سعی کرده با ارائه توضیحات، با این اطلاعات نادرست مقابله کند ولی به اعتقاد کارشناسان این پژوهش بهتر بود که زودتر و سریعتر اقدام به این اطلاع رسانی ها می کرد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158017بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19