پربازدید

ویدیو

کووید-19

« شما » در کدام گروه قرار دارید ؟

بیمه عمر، داشتن آن و انتخاب نوعی مناسب، بحثی گسترده است و در عین حال بسیارند منابعی که می توانند آدم را دچار اشتباه و انتخاب نادرست نمایند.

مشاورین بسیاری هستند که طرفدار نوع خاصی هستند و این را در کتابها، وب سایتها و نوشته هایشان می توان به وضوح دید. در حالیکه هر نوع بیمه ای چه کوتاه مدت و چه بلند مدت، هر کدام دلائل و مزایای خود را دارند.

شخص می تواند یک بیمه کوتاه مدت را به منظور نیازهای موقت با زمان مشخص مثل بدهی ها و یک بیمه بلند مدت را برای برنامه ریزیهای بلند مدت تر و مسائل ناشی از آن (بازنشستگی، سرمایه گذاری، مالیات) در نظر بگیرد.

در بیشتر موارد دشواری در تصمیم گیری به دلیل آنست که تشخیص نیاز کوتاه مدت و یا بلند مدت آسان به نظر نمی رسد.

یک مثال از نیاز کوتاه مدت می تواند زمانی باشد که به «دوره وابستگی» یا “Dependency Period” معروف است. در واقع این زمانی است که یک خانواده وابسته به درآمد و پولی است که شخص تأمین کننده (Income Earner) فراهم می نماید تا بتوان نیازهای اولیه مثل غذا، مسکن و هزینه فرزندان را تأمین نمود. معمولاً این دوره آنقدر ادامه می یابد تا جوانترین فرزند خانواده هم به سنی برسد که دیگر وابسته نباشد. در این زمان بدهی های خانواده مثل وام ها و اقساط وام مسکن به اندازه زیادی پرداخت شده و کاهش یافته اند. در نتیجه یک بیمه کوتاه مدت در این دوره می تواند برای نان آور خانواده آرامش خیال به همراه بیاورد.

در حالیکه برای بیمه دراز مدت (Permanent) بهترین مثال تلاش در حفظ و نگهداری دارایی ها در مقا بل مالیات است دارایی هایی که در طول زندگی بوجود آمده و اندوخته شده اند و بعد از سالها انباشتن دارایی، هنوز هم عده بیشماری از عواقب مالیاتی آن در صورت فوت بی خبرند و تصور انتقال خودبخود دارایی بـه همسرشـان، خیالشـان را راحت می کند ولی چه اتفاقی خواهد افتاد اگر همسر هم فوت کند؟ در اینجاست که دولت به میان می آید تا تکلیف دارایی را مشخص کند و بیشترین مقدار مالیات هم در این زمان محاسبه می شود.

دارایی های با ارزش افزوده مثل خانه، خانه دوم و یا ویلای خارج از شهر، بیزینس، سرمایه گذاری و سهام همه و همه مالیات پذیرند (Taxable) بعلاوه اینکه پول موجود در RRSP یا RRIF با بالاترین نرخ مالیات شخص متوفی شامل مالیات خواهند شد. درست به همین دلایل است که بیشتر افراد به این نتیجه درست رسیده اند که داشتن بیمه عمر می تواند در مورد پرداخت مالیاتهای سنگین پس از فوت ومخارج ا نحصار وراثت وحمایت مالی خانواده معتبر ترین کمک برای آنها باشد و این براستی آسان ترین و کم هزینه ترین راه برای حفظ دارائیها در مقابل مالیات ومخارج پس از فوت می باشد.

به وضوح می بینیم که هر دو نیاز (کوتاه و بلند مدت) باید جدی گرفته شده و در مورد آنها تصمیمی درست گرفته شود.

یک مشاور بیمه با تجربه می تواند وضعیت شما را بررسی کرده و مناسب ترین بیمه را به شما توصیه نماید. بعضی از افراد دچار تردید بوده و بـه همین دلیل داشتن آنرا به تأخیر می اندازند.

اگر شما هم در تصمیم گیری جزو همین دسته هستید بی ضرر نیست اگر این تست را با خود انجام دهید.

همه مخارجتان را بر روی کاغذ بیاورید. برای بسیاری از شما تعجب آور خواهد بود اگر ببینید که واقعاً بیشترین هزینه شما هزینه بیمه تان نیست بلکه بسیاری چیزهای دیگرند.

ضمن اینکه در صورت داشتن چنین پلانی و پرداخت آن، نباید آنرا هزینه تلقی کنید بلکه باید آنرا اندوخته و پس انداز در نظر گرفت.

بیمه دائمی”Permanent” برای هر کسی طراحی نشده و مناسب هر کس با هر شرایطی نیست. در بسیاری موارد داشتن یک بیمه عمر با یک قیمت مناسب آرامش خیال یک بیمه بلند مدت را می آورد، ضمن اینکه از نظر مالی هم سنگین نخواهد بود.

باید ببینید جزو کدام دسته هستید، آیا پوشش بیمه لازم را برای خود و خانواده تان و در جهت آرامشتان تهیه کرده اید؟

فراموش نکنیم که در کانادا و با قوانین خاص آن زندگی می کنیم، پس حتماً باید تصمیمات اساسی زندگی را هم در این راستا اتخاذ کنیم.

مهندس فرحنازجاهد
Member of Million Dollars Round Table -MDRT
کارشناس ارشد بیمه ، مشاور
در سرمایه گذاری های تضمینی

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=42772بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19