پربازدید

ویدیو

کووید-19

پنج نفر از دانشگاه وینزور در میان قربانیان

دانشگاه وینزور ساعت یک بعدازظهر روز جمعه طی مراسمی با روشن کردن شمع یاد قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین را گرامی  داشت.

دانشگاه وینزور می گوید پنج نفر از این دانشگاه در میان ۱۷۶ سرنشین این هواپیما بودند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=109451بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19