پربازدید

ویدیو

کووید-19

پارکهای ملی کانادا برای کمپینگ باز می شوند ـ فهرست پارکها

پارکهای ملی کانادا از دوشنبه آینده به روی بخشی از دوستداران کمپینگ باز می شود. در مرحله اول فقط کسانی می توانند چادر بزنند که پیش از این سایت رزرو کرده‌اند. تمامی پارکهای ملی کانادا به دنبال بحران کرونا بسته شده بودند. البته تعدادی از آنها از اوایل جون برای بازدید روزانه باز شده‌اند. سی و یک پارک از مجموع 48 پارک ملی کانادا کمپ سایت‌ها را باز می کنند که عبارتند از:

 

 

Newfoundland and Labrador:

_ Terra Nova National Park

_ Gros Morne National Park

Nova Scotia:

_ Cape Breton Highlands National Park

_ Kejimkujik National Park and National Historic Site

Prince Edward Island:

_ Prince Edward Island National Park

New Brunswick:

_ Kouchibouguac National Park

_ Fundy National Park

Quebec:

_ Mingan Archipelago National Park Reserve

_ Forillon National Park

_ La Mauricie National Park

Ontario:

_ Thousand Islands National Park

_ Bruce Peninsula National Park & Flowerpot Island (Fathom Five National Marine Park)

_ Point Pelee National Park

_ Pukaskwa National Park

Manitoba:

_ Riding Mountain National Park

Saskatchewan:

_ Prince Albert National Park

_ Grasslands National Park

Alberta:

_ Elk Island National Park

_ Waterton Lakes National Park

_ Banff National Park, including Lake Louise

_ Jasper National Park

_ Wood Buffalo National Park

British Columbia:

_ Kootenay National Park

_ Yoho National Park

_ Glacier National Park

_ Mount Revelstoke National Park

_ Gulf Islands National Park Reserve

_ Pacific Rim National Park Reserve

Northwest Territories:

_ Thaidene Nene National Park Reserve

_ Wood Buffalo National Park

_ Nahanni National Park Reserve

Yukon:

_ Kluane National Park and Reserve

Source: Parks Canada

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=120748بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19