پربازدید

ویدیو

کووید-19

«وصيت نامه» چه قدر الزامي است!!؟؟

يادمان نرود که ما به کشوري آمده ايم که از نظر ساختار اقتصادي با کشوري که در آن زندگي مي کرديم تفاوتهاي زير بنايي اساسي دارد. در نتيجه نمي توانيم رفتارهاي اقتصادي که در کشور خودمان داشتيم در اينجا دنبال کرده و تکرار کنيم. منظور از رفتارهاي اقتصادي، طرز تفکر، تصميمات ناشي از آن و متعاقباً عملکرد نهايي ما در رابطه با دارائيها، اموال، بيزنس و حتي خانواده مان مي باشد.

ما اينجا وظيفه داريم با يک سري مفاهيم بسيار جدي آشنا شده و ضرورت انجام دادن آنها را بخوبي درک کنيم.

مفاهيمي مثل وصيتنامه، بيمه عمر، دليل بيمه هاي شخصي ديگر، برنامه ريزي بازنشستگي، برنامه ريزي به منظور حفظ اموال و دارائيها، برنامه ريزي براي به حداقل رساندن هزينه ماليات بر ارث به منظور انتقال صحيح آن و حفظ دسترنج سالها زندگي که در اينجا به Estate Planning يا همان برنامه ريزي اموال معروف مي باشد و….

يکي از عناصر اصلي براي اين برنامه ريزي مهم داشتن وصيتنامه است. در همه جاي دنيا، از هر قوم و نژاد و رنگ و از هر طبقه اجتماعي که باشيم يک اتفاق حتمي و غيرقابل انکار که حتي قادر به تعويق انداختن آن هم نيستيم حتماً و صد در صد براي ما پيش خواهد آمد. در چه سني؟ هيچ کس نميداند ، و آن چيزي نيست بجز فوت که هميشه متاسفانه نوع نابهنگام وناگهاني آن معضلات و مشکلات بسياري را براي خانواده ها به جا ميگذارد.

در کانادا دو چيز است که 100% براي همه پيش خواهد آمد و از آن گريزي نيست:  

فوت و ماليات!!

و هر دو در يک چيز مشترکند: هيچ کس دوست ندارد که اين دو مورد به وي يادآوري شود به همين دليل هم افراد بيشماري کارهاي مالياتيشان را خيلي دير و با تأخير انجام ميدهند و همينطور خيلي ها متأسفانه هم بدون داشتن وصيتنامه از دنيا مي روند.

مسئله تأسف انگيز اينست که اين افراد بدون وصيت نامه، نه تنها يک عده را در غم فوتشان ماتم زده پشت سر مي گذارند، بلکه براي آنها يک سري مسائل و مشکلات حقوقي، اختلافات فاميلي و احساسات پيچيده هم باقي ميگذارند. زيرا پس از فوتشان تصميم گيري براي تقسيم دارايي و چگونگي آن را به عهده دادگاه و دولت مي گذارند. ديگر اينکه به چه کسي قول چه چيزي را داده بوديم قابل اجرا نيست زيرا نوشته و مکتوب نشده اند.

اختلاف ناشي از نداشتن وصيتنامه ميتواند و توانسته خيلي از خانواده ها را از هم پاشيده و دور کند نه به دليل حرص و خودخواهي بلکه بدليل اينکه هزينه هاي پيش بيني نشده و پيگيري مراحل قانوني دست و پا گير و زمان بر که داشتن وصيتنامه حتي به ابتدايي و ساده ترين شکل آن ميتوانست از بسياري از مشکلات جلوگيري نمايد همه را دچار سردرگمي مينمايد، بخصوص در اين کشور که با بسياري از قوانين آشنايي و يا تجربه نداريد.

مطلب غم انگيز اينست که آشفتگي و بلاتکليفي که خانواده تجربه ميکند مي توانست براحتي پيش بيني و پيش گيري شود، اگر که عزيز آنها به اندازه کافي علاقه مند بود تا آخرين آرزوها و خواسته هايش را بطور مکتوب در يک وصيتنامه بنويسد نه اينکه از معذوراتي مثل «حالا کو تا من ….»، «حالا وقت ندارم»، «وکيل از کجا پيدا کنيم»، «اينهم يک هزينه ديگر» و و و…… استفاده کند.

متأسفانه عدم تنظيم وصيتنامه ميتواند افراد را با يک سري مشکلات حقوقي روبروسازد که ميتوانست با کمي درايت و پيش بيني براحتي قابل پيش گيري باشد.

در صورت نبود وصيتنامه در کانادا، دارايي شما با توجه به قوانين مدني استاني که در آن زندگي مي کنيد توزيع مي گردد که ميتواند با خواسته هاي شما و منافع خانواده، بسيار متفاوت و مغاير باشد.

توصيه هاي جدي در تنظيم وصيتنامه:

– مصالح مالي و آتي نسل بعد، همسر و عزيزانتان را در نظر بگيريد.

– ماليات و هزينه هاي اداري از قبيل   (…Probate, Admin, Execution) را در نظر گرفته و آنها را به حداقل برسانيد.

– با تغييراتي که در طي سالها در زندگي پيش مي آيند، وصيتنامه بايد بروز درآيد  (Up date). تغييراتي مثل بدنيا آمدن فرزندي ديگر، افزايش يا کاهش اموال، بيزنس، فوت، جدايي، ازدواج مجدد و….

– در نام بردن قيم (Trustee) و اجرا کننده وصيتنامه (Executor) دقت کنيد.

– اطمينان حاصل کنيد که يک مديريت درست و دراز مدت در مورد داراييهايتان اعمال نموده ايد.

– فراموش نکنيد که اين سند واجب و ضروري نشان دهنده زحمات زندگي شما و روابطي است که براي ساختنش زحمت کشيده ايد و موجب ميشود که به گذشته نگاهي بياندازيد و براي آينده فکري بکنيد و نهايتاً آرامش خاطر خود و عزيزانتان را در اين کشور فراهم آوريد.

و مهم تر از همه اينکه براي تنظيم وصيتنامه اصلآ مهم نيست که چند سالتان است زيرا در اين کشور بايد و حتما اگر:

کار ميکنيد و پس اندازي داريد، همسر يا همسر و فرزنداني داريد، مورتگيج و بدهي داريد، بيزينس داريد وبراي نقل وانتقال درست آن نگرانيد، عزيزاني داريد که به شما وابسته اند و در نبود شما دچار مشکل خواهند شد، حساب پس انداز، بازنشستگي يا سرمايه گذاري داريد،و و و و و و ……

حتما به تنظيم به موقع يک وصيتنامه نه تنها فکر بلکه اقدام کنيد .

 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=110381بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19