پربازدید

ویدیو

کووید-19

هشت هزار خانه بدوش تورنتو

خانه بدوش های تورنتو و انتاریو در این زمستان چه می کنند؟ 

مسئولان شهر تورنتو می خواهند به خانه بدوش هایی که در اراضی متعلق به شهرداری چادر و سرپناه موقت زده اند اخطار دهد که ظرف 14 روز محل را ترک کنند. 

شهرداری می گوید این سرپناهها ایمن نیستند و ریسک آتش گرفتن دارند. 

شهرداری می گوید سعی دارد کمک کند که مسکن پیدا کنند. 

اما فعالانی که از نزدیک با مشکلات خانه بدوش ها آشنا هستند می گویند خانه بدوشانی که از چادر یا سرپناهشان تخلیه شوند معمولا به سراغ پناهگاههای دولتی Shelter نمی روند. 

بتازگی یک گروه حمایت از خانه بدوش ها به نام Shelter and Housing Justice Network تشکیل شده. خانم کتی کراو Cathy Crowe نرسی است که این شبکه را نمایندگی می کند. وی به کندین پرس گفته خانه بدوشانی که از چادر یا سرپناهشان تخلیه شوند معمولا به اختفا می روند تا اعضای خانواده و امدادگران به آنها دسترسی نداشته باشند، و همین سلامت آنها را بیشتر به خطر می اندازد. 

مرگ یک زن خانه بدوش در بامداد سه شنبه 15 ژانویه در دان تاون تورنتو که توسط کامیون جمع آوری زباله زیر گرفته شد، سئوالات را بیشتر کرده. این زن در پشت یک ساختمان، روی منفذی که از آن هوای گرم بیرون می آمده، خوابیده بوده که در تاریکی بامدادی، دیده نمی شود و کامیون جمع آوری زباله او را زیر می گیرد. 

نام این زن هنوز اعلام نشده. 

مرگ دلخراش او تنها یک هفته بعد از آن اتفاق می افتد که زن خانه بدوش دیگری به نام کریستال پاپینیو Crystal Papineaw در نیمه های شب در دان تاون تورنتو در داخل صندوق خیریه جمع آوری لباس گیر کرد و جانش را از دست داد. در همان شب، پیکر بیجان جوان خانه بدوشی از بومیان اولیه پیدا می شود! 

زمستان بر جنوب انتاریو خیمه زده. سرمای منجمدکننده هوا بیداد می کند. تحمل این سرما، بخصوص شبها، بیشتر از چند دقیقه ممکن نیست. خانه بدوشـان ایـن شبهـا را چگونـه به صبح می رسانند؟ 

به گفته سازمان ائتلاف علیه فقر در انتاریو Ontario Coalition Against Poverty در این شبها پناهگاهها همه پر هستند و مراکز موقت نیمه استانداردی هم که Respites Centres نامیده می شوند با صفی بلند از خانه بدوشان محتاج سرپناه روبرو هستند.

در این رابطه با یوگی آچاریا Yogi Acharya از سازمان ائتلاف علیه فقر انتاریو صحبت کردم تا اطلاعات بیشتری به دست آورم. 

یوگی آچاریا می گوید به طور معمول حدود هفت هزار خانه بدوش شبها را در شلترهای تورنتو می گذرانند. این شلترها دارای تخت هستند. 

اما به علت کافی نبودن، مراکز موقت دیگری هم از چند سال پیش ایجاد شده که Respite Centers نام دارند. این مراکز زیر استاندارد هستند، تخت ندارند، به خانه بدوشان اجازه می دهند فقط برای گرم شدن ساعاتی در آنجا سپری کنند.

مراکز دیگری وجود دارند مخصوص خانمها تا بتوانند ساعاتی آنجا باشند. این مراکز هم فضای خواب ندارند. 

به گفته یوگی آچاریا، در همان شبی که زن خانه بدوش خفته روی زمین توسط کامیون زباله زیر گرفته شد: 

ـ همه پناهگاههای امرجنسی تورنتو Emergency Shelters پر بودند (تقریبا حدود هفت هزار نفر) 

ـ تمام مراکز گرم شدن موقت

Respite Centers پر بودند (حدود هشتصد تا هزار نفر) 

ـ مراکز مخصوص اقامت موقت خانمها ـ که تخت ندارند ـ از جمله نزدیکترین مرکز به محل زیر گرفته شدن زن خانه بدوش، بیش از ظرفیتشان مراجعه کننده داشتند. پس طبیعی است که تعدادی از خانه بدوشان شبها را در چادرها و یا زیر پلها و یا در کوچه ها به صبح برسانند. اما شهرداری تورنتو می خواهد به همین خانه بدوشان 14 روز مهلت بدهد که چادر یا سرپناه موقتشان را از زیر پلها یا کوچه ها یا «راوین» ها جمع کنند و محل را تخلیه کنند! 

ائتلاف مبارزه با فقر در انتاریو معتقد است که شهرداری تورنتو باید سریعا دست به کار شود و از دولت استان و دولت فدرال کمک بگیرد تا به بحران مسکن ارزان قیمت و کمبود شلتر برای افراد خانه بدوش پایان دهد و از مرگ و میر بیشتر جلوگیری شود. 

چندین سازمان حمایت از افراد خانه بدوش نظیر:

  • Ontario Coalition Against Poverty
  • Shelter Housing Justice Network 
  • Sistering 

یک کنفرانس خبری برای ظهر پنجشنبه 17 ژانویه ترتیب داده اند تا خواستار اقدام فوری مسئولان شوند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=88459بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19