پربازدید

ویدیو

کووید-19

هزاران پیام غیرمنتظره روی تلفن همراه آمریکاییها

این هفته موج گسترده و مرموزی از پیامهای تلفنی text messages روی تلفن های همراه آمریکاییها ظاهر شد که اصلا انتظار نداشتند. این پیامهای غیر منتظره همه از دوستان، اقوام و آشنایان بود که ناگهان روی اسکرین تلفن های همراه  ظاهر شدند.

موضوع چه بود؟

به نظر می آید که این پیامها همه پیامکهای قدیمی بوده اند که در بهار گذشته رد و بدل شده بودند و حالا به علتی مرموز دوباره ارسال شده اند.

بسیاری از کسانی که ماهها بود با یکدیگر تماس نداشتند به تصور اینکه پیامکها جدید است شروع به چت کردن نمودند. برخی دیگر با دریافت این پیامها دچار نگرانی و سردرگمی شدند.

کمپانی های کامیونیکیشن نیز سعی کردند دلایل مختلفی برای ارسال این پیامها که به چندین ماه پیش تعلق داشته، قضیه را توجیه کنند.

هنوز کسی به درستی علت اصلی را نمی داند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=106027بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19