پربازدید

ویدیو

کووید-19

نمایش وحشت

یکی از جذابترین برنامه های ترسناک تورنتو در ایام هالووین که در آن جیغ و فریاد و ترس را تجربه می کنید. این برنامه شامل بازدیدی است از خانه های وحشت تورنتو. 

امسال بخش تازه ای به این برنامه افزوده شده شامل تصاویری از ۱۲۰ هنرپیشه زنده آثار سینمایی ترسناک و دلهره آور، و عبور از دالانهای وحشت که هیجان را به اوج می رساند.

Screemers is back at the Better “Dead” Centre!
Toronto’s original and best haunted attraction, Screemers, includes 7 haunted walk through themed horror houses. New this year, come see the Carnival of Carnage & mazes featuring over 120 live scare actors, unlimited rides on the Midway of Horrors, and the terrifying pleasure of viewing our new illusion act The Kill Show.

When: October 18, 2019, 7:00 pm – 12:00 am
Where: Better Living Centre, 195 Princes’ Blvd
Cost: $34.95
More Info: screemers.ca

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=104459بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19