پربازدید

ویدیو

کووید-19

نمایش سایه های ترس

نمایشگاهی از آثاری که با انگیزه ترس و دلهر خلق شده اند. بعضی از آثار به فروش می رسند. آنها که هیجان ناشی از ترس را دوست دارند از این نمایشگاه راضی برمی گردند.

 

                                                                                .

 

When: Every Friday October 2, 2019 – October 31, 2019, 10:00 am – 5:00 pm
Where: Liberty Arts Gallery and Shop, 25 Atlantic Ave
Cost: Free
More Info: www.libertyarts.ca

An eclectic mix of lively, imaginative work that casts shadows within boxes and shadowy creepers who crawl from the cryptic confines of their own boxes.
The show features layered work that is most appreciated in a 3D context and also celebrates the spooky time of year with a dose of classic monster-themed and inspired works on display and for sale.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=104466بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19