پربازدید

ویدیو

کووید-19

نمایشگاه کودکان

نمایشگاهی که همه چیز آن در ارتباط با نوزادان است. 

اگر به تازگی صاحب فرزند شده اید و یا منتظر فرزندی در خانواده هستید، این نمایشگاه برای شماست. 

دست اندرکاران تولیدات و خدمات مرتبط با نوزاد در بیش از ۲۵۰ غرفه با صدها محصول جدید آماده استقبال از شما و پاسخگویی به سوالات شما هستند. 

جلسات آموزشی نیز برگزار می شود.

When: OCTOBER 5-6, 2019
SATURDAY 9AM – 6PM &
SUNDAY 10AM – 5PM
Where: Enercare Centre – Hall B, Exhibition Place
100 Princes’ Blvd
Cost: $15
More Info: www.thebabyshows.com

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=103334بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19