پربازدید

ویدیو

کووید-19

نمایشگاه رویا و واقعیت

علاقمندان به نقاشی و تجربه های جدید این هنر جادویی در اینجا با آثاری که در سفر از تخیل و رویا به واقعیت خلق شده اند آشنا می شوند. 

آثار توسط نقاشان عضو «آرتیستهای متحد» تهیه شده.

When: Every Friday October 17 – November 14, 2019
12:00 pm – 5:00 pm
Where: Assembly Hall
1 Colonel Samuel Smith Park Dr
Cost: Free
More Info: www.assemblyhall.ca
Call or email Assembly Hall for more information.
Email: [email protected]
Phone: 7255-338-416

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=104445بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19