پربازدید

ویدیو

کووید-19

نرم نرمک میرسد اینک بهار … خوش بحال روزگار

خوش بحال …

بهار، نفس کشیدن زمین، تازه شدن طبیعت و سال نو ۱۴۰۰ را به همه هموطنان عزیز تبریک گفته و برای همه صمیمانه ترین آرزوها را دارم که همراه با تندرستی، دلخوشی، برکت و رونق در همه زمینه های زندگی است.

فصل، فصل بهار است و نرم نرمک گرم شدن هوا و از سر گرفتن طبیعت برای شروعی سبز و دوباره. خوش بحال روزگار …

خیلی دلم میخواهد که تا آخر این مطلب همینگونه ادامه دهم، چرا که بسیار توانا و زیباست بی برگ و بال شدن و دوباره زنده و سبز شدن.

غنچه دادن، میوه شدن، روئیدن و تنومند شدن.

بله، خیلی دلم میخواست که میشد ادامه داد و به بهانه بهار متفاوت نوشت (یک روز اینکار را خواهم کرد). ولی قلمم و رشته کلامم باز هم، از روی محبت و عشق به همه و در جهت آرامششان، برمیگردد به اشارات گذشته و طرح اینکه چرا فقط «خوش بحال روزگار»؟ چرا خوش بحال مال نه؟

ما که اینبار نه به اجبار بلکه به اختیار کشوری را انتخاب کرده و مثل اینست که بیشترمان دوباره  در آن بدنیا آمده ایم.

«بی برگ و بال شدن، دوباره زنده و سبز شدن، غنچه دادن، میوه شدن، روئیدن و تنومند شدن …»

و برای درست روئیدن و تنومند شدن و خودداری از خشک شدن و شکستن مجبوریم به آب و هوا و قوانین تازه خو بگیریم و راههای بهتری برای داشتن زندگی بهتر پیدا کنیم؛ راههایی برای آرامش خیال مالی که اصل و اساس و پایه زندگی ها را قوام و دوام می بخشد.

شاید تنهاترین نباشد ولی میتواند اصلی ترین باشد و آن چیزی نیست بجز اقتصادی سالم، محکم و پایدار در خانواده تا دیگر فقط نگوئیم «خوش بحال روزگار.»

برنامه ریزی کنیم …

و این چیزی که بیشترمان یا آنرا شروع نمی کنیم یا به درستی پیش نمی بریم.

یادمان میرود که همیشه تلاش برای بیشتر به دست آوردن نیست. به همراه آن باید بدانیم دستاوردهایمان را چگونه حفظ و نگهداری کنیم.

مدیر مسائل زندگی خود باشیم …

مسائلی مثل پرداخت وامها و قروض، اندوختن به منظورهای مختلف مثل تحصیل بچه ها، بازنشستگی و حفظ دارائیها، تعیین درست بودجه، خلاص شدن از دست کردیت کارتها، پیش بینی مسائل مالی ناشی از بیما ریها و از دست دادنها …

تا شبها با آرامش بخوابیم.

مشاوره با یک مشاور …

مشاوری دلسوز و مطلع به قوانین پیدا کرده و با او مشورت کنیم تا تصمیمات اساسی و مهم زندگیمان در رابطه با مسائل ذکر شده را از روی اطلاع و آگاهی بگیریم.

«یک مشاور واقعی در مقابل ما نیست، در کنار ماست.»

پس انداز را به فرزندانمان بیاموزیم …

میتوانیم از سنین بسیار کم این کار را به آنها یاد بدهیم و به آنها پیشنهاد کنیم تا پولشان را به سه قسمت تقسیم کنند:

«بخشی را برای خرج کردن، بخشی را برای پس انداز و بخشی را برای کمک به دیگران»

آن وقت میتوان این شعر را خاتمه داد:

نرم نرمک میرسد اینک بهار         خوش بحال روزگار

… خوش بحال بچه ها … خوش بحال من و تو … خوش بحال ما همه …                                                                          

نوروز ۱۴۰۰
با بهترین آرزوها

فرحناز جاهد
Member of Million Dollars Round Table (MDRT) ,CLU,CHS
کارشناس ارشد بیمه، مشاور در سرمایه گذاری های تضمینی   

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=141844بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19