پربازدید

ویدیو

کووید-19

نرخ مورگیج پنج ساله شش بانک بزرگ کانادا

سرانجام بانک اسکوشیا Scotiabank نیز به بقیه بانکهای بزرگ کشور پیوست و از روز سه شنبه 8 می نرخ مورگیج های خود را افزایش داد.
به گزارش کندین پرس، اسکوشیا بانک که سومین وام دهنده بزرگ در کانادا است نرخ مورگیج پنج ساله ثابت five-year fixed rate را از روز سه شنبه 8 می از 5.14 درصد به 5.34 درصد افزایش داد.

نرخ انواع دیگر مورگیج های این بانک نیز افزایش یافت.

بانک تی دی اولین بانک از شش بانک بزرگ کانادا بود که ماه گذشته نرخ مورگیج پنج ساله ثابت خود را به 5.59 درصد افزایش داد.
سپس رویال بانک نرخ این نوع مورگیج را به 5.34 درصد بالا برد و بعد از آن CIBC نرخ مورگیج پنج ساله ثابت را از 4.99 درصد به 5.14 درصد افزایش داد. بانک مونتریال نیز نرخ این مورگیج به 5.19 افزایش داد.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19