پربازدید

ویدیو

کووید-19

قولهای ترودو برای دوره جدید

لیبرالها به رهبری جاستین ترودو در انتخابات دیروز کانادا به یک پیروزی نسبی دست یافتند و توانستند تعداد کرسی هایشان را در مجلس حفظ کرده و حتی دو سه کرسی بیشتر به دست آورند.

ترودو اینک باید دولت جدید را تشکیل دهد که دولت اقلیت خواهد بود.

منظور از دولت اقلیت چیست؟

دولت اقلیت دولتی است که از حمایت کمتر از پنجاه درصد نمایندگان مجلس برخوردار است.

مجلس کانادا دارای ۳۳۸ کرسی است. لیبرالها در انتخابات دیروز توانستند ۱۵۸ کرسی از این کرسی ها را از آن خود کنند که کمتر از نیم کرسی هاست.

بنابراین هر گاه بخواهند لایحه ای را به تصویب برسانند باید یکی از احزاب مخالف اصلی را با خود همراه کنند تا به لایحه آنها رأی دهند و لایحه تصویب شود.

در دو سال گذشته نیز دولت ترودو دولت اقلیت بود و ترودو برای تصویب لوایح و بودجه و غیره مجبور شد به حزب نیودموکرات به رهبری جاگمیت سینگ امتیاز بدهد تا آرای آنها را به دست آورد.

قول های ترودو

در روزها و ساعتهای قبل از انتخابات دوشنبه ترودو در پیامهای انتخاباتی اش قولهای زیر را تکرار می کرد:

ـ اگر مهد کودکهای با هزینه ده دلار در روز می خواهید
ـ اگر می خواهید سلاح های تهاجمی همچنان در کانادا ممنوع باشد
ـ اگر شغلهای خوب و سبز (هماهنگ با محیط زیست) می خواهید
ـ اگر می خواهید از پرستارها و پزشکان حراست شود
ـ اگر می خواهید حق انتخاب زنان (برای سقط جنین یا حفظ جنین) محفوظ بماند
ـ اگر می خواهید به این پاندمی پایان دهید،
 به لیبرالها رأی دهید.

قولهای اصلی ترودو روشن است. باید امیدوار بود که جامه عمل بپوشند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=155742بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19