پربازدید

ویدیو

کووید-19

فوری: تولید اتومبیل در مجتمع جی ام اوشاوا متوقف شد

اتاق خبر سلام تورنتو –  کمپانی اتومبیل سازی جنرال موتورز اعلام کرد در نتیجه اعتصاب کارگران جنرال موتورز در آمریکا، تولید اتومبیل در مجتمع اتومبیل سازی اوشاوا در اونتاریو را متوقف کرده است.

اوشاوا در شرق تورنتو واقع است.

یاد آور می شود نزدیک به ۴۹ هزار کارگر عضو اتحادیه کارگری، از سه شنبه ۱۷ سپتامبر در اعتصاب به سر می برند. این اولین اعتصاب در جنرال موتورز در ده سال گذشته است.

آگاهان در چند روز گذشته گفته بودند که اعتصاب کارگران جنرال موتورز در آمریکا، بر مجتمع های کانادایی جنرال موتورز تاثیر می گذارد.

مجتمع جی ام در اوشاوا قبل از پایان امسال برای همیشه تعطیل خواهد شد و ۲۶۰۰ نفر شغلشان را از دست خواهند داد، اما جی ام کانادا وعده داده که این مجتمع را به تولید قطعات اختصاص دهد و ۳۰۰ شغل را نجات دهد.

توقف تولید در مجتمع اوشاوا به معنی بیکار کردن موقت ۱۸۵۰ کارگر از این مجتمع است که عضو اتحادیه هستند.

مجتمع اوشاوا سه شنبه تولید تراک را متوقف کرد و حدود ۱۲۰۰ کارگر ساعتی را به دلیل نداشتن قطعات به خانه فرستاد.

در حال حاضر حدود ۳۰ واحد جنرال موتورز در آمریکا به علت اعتصاب ۴۹ هزار نفری، تعطیل است.

اختلاف اصلی برسر دستمزدها، خدمات درمانی و مصونیت شغلی ست.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19