پربازدید

ویدیو

کووید-19

فستیوال پادکست هات داکز

فستیوال شش روزه ای از برنامه های زنده قصه گویی و شنیداری که بعضی از سرشناسترین قصه گویان در آن شرکت دارند. از این فستیوال به عنوان «بهشت دوستداران صدا» یاد شده.
بازار تولیدات صدا – audio – رو به شکوفایی است و مردم در همه سنین به تهیه پادکستهای جالب علاقه نشان می دهند. با حضور در این فستیوال در جریان تازه ترینهای شنیداری قرار بگیرید.

When: November 6-11 , 2019
See website for specific show times
Where: Hot Docs Ted Rogers Cinema
506 Bloor St W
Cost: $24 – $31
More Info: www.hotdocscinema.ca

Pump up the volume! The biggest names in audio storytelling are coming to Hot Docs Ted Rogers Cinema this November.
Canada’s premier podcast festival returns with 6 days of live shows, plus a Creators Forum for industry pros and emerging audio makers, with the biggest names in audio storytelling.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=105733بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19