پربازدید

ویدیو

کووید-19

شکایت ۱۸ زن در مانیتوبا از ماساژ تراپیست مَرد

تعداد زنان شاکی از یک ماساژ تراپیست مرد در مانیتوبا به ۱۸ نفر رسید.

اتهامات این زنان همه متوجه ماساز تراپیست مردی است در شهر برندون مانیتوبا که ۵۵ ساله است.

وی ابتدا در پاییز گذشته متهم شد که هنگام ماساژ یک خانم، به وی دست درازی (assault) کرده و حرفهای سکسی زده.

از آن هنگام به بعد تعداد شاکیان زن به هیجده تن رسیده که شش تن از آنان روز پنجشنبه شکایتشان را تسلیم کردند و به گفته پلیس، دو نفر از زنان گزارش از مکرر بودن این اعمال داده اند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=111467بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19