پربازدید

ویدیو

کووید-19

شوی رقصهای خاورمیانه

آیا عاشق انواع رقص هستید؟ پس این برنامه شاد و پر شور و هیجان مناسب شما است.  با شرکت در این برنامه شاهد رقص رقصندگان هفت کمپانی حرفه ای رقصهای خاورمیانه نمایشی ویژه از این هنر مسحور کننده به دوستداران انواع رقصهای خاورمیانه تقدیم می کنند. 

When: Saturday November 9, 2019
8:00 pm – 10:00 pm
Doors at 7:30pm
Where: Palmerston Public Library Theatre
560 Palmerston Ave
Cost: $20 in advance
More Info: shop-arabesque.com
Phone: (416) 953-7769

7 professional dance companies and more present and evening of Middle Eastern dance and music.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=105690بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19