پربازدید

ویدیو

کووید-19

روانه شدن کشتی ها به بنادر نیویورک و بالتیمور به جای بندر هلیفکس

مسدود کردن خطوط راه آهن در شرق اونتاریو باعث تلنبار شدن بارها و رکود در بزرگترین سه بندر کانادا شده.

این قضیه سبب شده که بعضی کمپانی ها بیزنسشان را به جای دیگر ببرند و کارگران بنادر بخشی از حقوقشان را از دست بدهند.

مانع اصلی در مسیر خطوط راه آهن CN در بله ویل اونتاریو ایجاد شده که سبب شده شبکه راه آهن CN  در شرق کانادا دچار توقف شود به طوری که یک چهارم از حجم رفت و آمد قطارها در شبکه CN کم شده، و در نتیجه انتقال بارها در سراسر کشور مختل شده.

برای مثال، کمپانی حمل و نقل Atlantic Container Line  که آمریکایی است تصمیم گرفته کشتی هایش به جای بندر هلیفکس، به دو بندر نیویورک و بالتیمور رفته  در آنجا بارشان را به خطوط قطار آمریکا خالی کنند.

این کمپانی معمولا هفته ای دو کشتی باری روانه هلیفکس می کرد. هلیفکس در استان نواسکوشیای کانادا را دروازه آمریکای شمالی به روی جهان می خوانند، که اگر خطوط راه آهن متوقف شود ۹۰ درصد بارها در  کشتی ها می مانند.

کمپانی کشتیرانی ACL به طور متوسط معادل ۲۰۰۰ کانتینر ۲۰ فوتی بار در بندر هلیفکس جا به جا می کند که شامل همه نوع کالا می شود: از قطعات اتومبیل اونتاریو تا پنیر فرانسه.

اندرو ابات Andrew Abbott مدیر عامل کمپانی ACL توقف قطارها را خسارتی برای همه می داند، از کارخانجات گرفته تا موسسات مالی و حتی آنهایی که شرینیهای کَره ای و شراب فرانسوی وارد می کنند.

شبکه راه آهن CN از ده روز قبل مسیرهای خود در شرق کانادا را به دلیل تظاهرات بومیان و طرفدارانشان بسته است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=112235بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19