پربازدید

ویدیو

کووید-19

رقصهای بین المللی در هاربرفرانت

از رقص های کابوکی ژاپن گرفته تا رقص فلامینگو، اگر از علاقمندان رقصهای بین المللی هستید و می خواهید با این رقصها بیشتر آشنا شوید در این سری برنامه های نمایش و آموزش رقص شرکت کنید. این دومین سالی است که این سری برنامه ها برگزار می شود.

Harbourfront Centre kicks off the second season of Torque, an international contemporary dance series, with the Canadian premiere of Simulacrum. Presented by Norwegian company winter guests, Simulacrum is a striking juxtaposition of the formality of Kabuki (classical Japanese dance-drama), the energy of Flamenco and the emotion of contemporary dance theatre.
The performance is based on the real-life experiences of two legendary award-winning dancers: eighty-year-old Shôji Kojima, who moved to Spain from Japan to train and become a master of Flamenco, and Argentinian Daniel Proietto, who travelled to Japan to study the female role of Kabuki.

When: October 18, 2019, 7:30 pm
Where: Fleck Dance Theatre, Harbourfront Centre, 207 Queens Quay W
Cost: $20 – $40
More Info: www.harbourfrontcentre.com 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=104437بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19