پربازدید

ویدیو

کووید-19

تورهای موزه رام: بازدید از روزدیل

این یکشنبه، موزه رام شما را به بازدید از خیابانهای پر درخت روزدیل می برد که منطقه انتخابی ثروتمندان تورنتو در اوایل قرن بیستم بود. 

موزه شما را به دیدن سایتهای تاریخی و معماریهای تماشایی این محله می برد.

Presented by: Royal Ontario Museum – Department of Museum Volunteers
Explore the tree-lined streets of this prestigious enclave, the suburb of choice for Toronto’s wealthy citizens in the early 1900s. We’ll view a National Historic Site and admire impressive domestic architecture built in a wide variety of styles over 150 years.
The Rosedale 2 ROMWalk is free and no registration is required. Meet at the start point before the start time and look for the Purple ROM umbrella. Walks go Rain or Shine.ROMWalks is organized by the Royal Ontario Museum’s Department of Museum Volunteers to provide support for the Museum. The ROM is an agency of the Government of Ontario.

When: October 13, 2019, 2:00 pm – 4:00 pm
Where: Park Road at Bloor Street East, 120 Bloor St E
Cost: Free
More Info: www.rom.on.ca

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=104065بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19