پربازدید

ویدیو

کووید-19

تعداد مراجعان به بانکهای غذا در تورنتو: بیسابقه

بانکهای کمک غذایی کانادا در چندین ماه اخیر شاهد افزایش عظیم تعداد مراجعانشان بوده اند

با توجه به گران شدن مواد غذایی و افزایش هزینه های زندگی، و اخلال در زنجیره تولید، احتمال می‌رود تعداد مراجعان به بانکهای غذا در کانادا به میزان بیسابقه ای برسد.

موسسه بانکهای غذای کانادا Food Banks Canada گزارش جدیدی را به نام HungerCount 2021 بیرون داده. برای تهیه این گزارش از ۴۷۵۰ بانک غذا و سازمانهای اجتماعی کشور نظر خواهی شده. این اولین گزارش جامع از بانک های غذا در دوران پاندمی است.

در کانادا به موسساتی که به نیازمندان کمک غذایی می‌دهند بانک غذا می‌گویند.

Food Banks Canada – HungerCount 2021 Report)

دیوید آرمِر David Armour مدیرعامل بانکهای غذا می‌گوید:

«ما شاهد بالارفتن قیمت مواد غذایی و هزینه مسکن هستیم. ما شاهدیم که دولت کمکهایش را قطع می‌کند. ما شاهد ادامه تعداد بالای بیکاری ها در دوران پاندمی هستیم. با توجه به همه این فاکتورها، بانکهای غذا منتظر افزایش چشمگیر تعداد مراجعان در ماههای آینده هستند.»

نیاز به تحوّل

حامیان کمک به نیازمندان خواستار تحول عمیق در سیستم کمکهای اجتماعی کانادا هستند تا از میزان فقر بکاهد و حاشیه امن بیشتری برای طبقات کم درآمد ایجاد کند.

یک میلیون و سیصد هزار مراجعه

گزارش مذکور می‌گوید که در ماه مارچ امسال، بیش از یک میلیون و سیصد هزار مراجعه به بانکهای مواد غذایی صورت گرفته که بیست درصد بیشتر از مارچ ۲۰۱۹ (سال قبل از پاندمی) است. این بالاترین میزان افزایش در تعداد مراجعان در دوران پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ است.

در تورنتو تعداد مراجعان امسال نسبت به سالهای قبل بیش از دو برابر شده.

این گزارش علت اصلی مراجعه افراد را بیکاری ناشی از پاندمی دانسته.

در شهرهای کوچک ولی اکثر مراجعان را افراد مسن و افراد دچار معلولیت تشکیل می‌دهند.

نیل هترینگتون Neil Hetherington  مدیرعامل موسسه Daily Bread Food Bank در اوکویل همسایه تورنتو می‌گوید میزان مراجعه نیازمندان در تورنتو به نحو دراماتیکی افزایش یافته. او می‌گوید تعداد نیازمندان نسبت به دوران قبل از پاندمی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته. به گفته او این اولین بار است که تعداد مراجعان بار اول به بانکهای غذا در تورنتو از تعداد مراجعان مکرر پیشی گرفته:

«این عظیم ترین و بیسابقه ترین افزایش در تعداد مراجعه به بانکهای مواد غذایی چه در تورنتو و چه در سراسر کاناداست.»

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=157660بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19