پربازدید

ویدیو

کووید-19

به دنبال ارواح در «های پارک»

صحبت از ارواح است و قبرها و اشباح. 

بازدید از قبور ایجاد کنندگان «های پارک» معروف تورنتو. در این بازدید هالووینی با ایده هایی که مردم عصر ویکتوریا درباره مرگ داشتند آشنا می شوید. نترسید که تنها نیستید و هستند کسانی که مشاهده ارواح را برایتان تعریف کنند. این برنامه بخشی از برنامه های ویژه هالووین در موزه های تاریخی تورنتو است.

 

When: October Oct 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 – 2019
7:00 pm – 8:45 pm, 9:00 pm – 10:45 pm
Where: Colborne Lodge
11 Colborne Lodge Dr
Cost: $32.50
Reservations / Advance Tickets are required
More Info: colbornelodge.streamintickets.com

Victorian ideas about death and the afterlife are explored. Tours recount ghost sightings and paranormal activities around the museum.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=104452بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19