پربازدید

ویدیو

کووید-19

بازدید از اسرارآمیزترین خانه ارواح تورنتو

از مکنزی هاوس به عنوان اسرارآمیزترین خانه اشباح کانادا یاد می کنند. 

با نزدیک شدن هالووین، به این خانه بروید و داستانهای ترسناکی از زندگی نخستین شهردار تورنتو و بعضی اتفاقات مشهور ارواح بشنوید که به این خانه مربوط می شوند. 

همچنین به کمک دستگاه چاپ این خانه که متعلق به ۱۸۴۵ است، پاکتی برای حمل مخلفات هالووین چاپ کنید و با خود ببرید.

When: October 12, 2019, 12:00 pm – 5:06 pm
Where: Mackenzie House, 82 Bond St
Cost: $5.00 – $8.00
Child: $5.00 | Student: $7.00 | Youth: $7.00 | Adult: $8.00 | Senior: $7.00
More Info: www.toronto.ca

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=104044بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19