پربازدید

ویدیو

کووید-19

از اطلاعاتی که از چهره شما جمع آوری می شود چگونه استفاده می شود؟

آیا اطلاعات جمع آوری شده از صورت شما facial recognition‌ بدون رضایت شما مورد استفاده قرار می گیرد؟

در کانادا برای گردآوری اطلاعات چهره، از تکنولوژی کمپانی آمریکایی Clearview AI استفاده می شود.

دانیل  تری ین Daniel Therrien مسئول دفتر فدرال ناظر بر اطلاعات شخصی Privacy Watchdog‌ گفت این دفتر به همراه چند همتایانش در سه استان کانادا می خواهند در این باره تحقیق کنند.

گزارشهای رسانه ای اخیر نگرانی هایی را درباره نحوه استفاده از اطلاعاتی که توسط این کمپانی گردآوری می شود ایجاد کرده.

به گزارش کندین پرس، تکنولوژی کمپانی Clearview AI امکان می دهد که تعداد عظیمی از تصاویر، از منابع مختلف جمع آوری می شود. این اطلاعات به نیروهای پلیس و موسسات مالی کمک می کند تا هویت افراد را شناسایی کنند.

اکنون دفاتر فدرال و استانی نظارت بر اطلاعات شخصی افراد می خواهند بررسی کنند که آیا نحوه جمع آوری و استفاده از این اطلاعات از طریق تکنولوژی مذکور، با قوانین کانادا مطابقت دارد یا خیر.

دفاتر مذکور توافق کرده اند که دستورالعمل مشخصی در این باره تدوین کنند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=112256بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19