پربازدید

ویدیو

کووید-19

ارابه اقتصاد کانادا وارد سراشیبی شد؛ جلوتر سنگلاخ است

برای اولین بار در یکسال گذشته اقتصاد کانادا دچار انقباض شد و رشد سالانه  پائین افتاد.

 سازمان آمار کانادا گفت که نرخ رشد  سالانه اقتصاد کانادا در سه ماهه دوم سال (اپریل تا جون) به 1.1 درصد نزول کرد.

بعد از سه ماهه دوم سال گذشته، این اولین بار است که اقتصاد کشور عقبگرد می کند.

اقتصاد کانادا  در سه ماهه دوم سال 2020 افت بیسابقه ای داشت.

افت اقتصاد در سه ماهه دوم امسال، کاملا با آنچه قبلا تخمین زده شده بود در تضاد است. سازمان آمار درماه جولای تخمین زده بود که رشد سالانه اقتصاد کشور به  2.2 درصد خواهد رسید، اما با توجه به داده های جدید، این رشد به 1.1 درصد محدود خواهد بود.

سازمان آمار علت اصلی افت رشد اقتصادی کشور را کاهش  فروش خانه و کاهش صادرات می داند.

در ماههای اپریل تا جون، خانواده ها نیز سطح مخارج خود را بالا نبردند.

به گفته سازمان آمار، میزان هزینه کردن دولت و افزایش فعالیت بیزنسها در سه ماهه مذکور برای حفظ روند رو به بالای اقتصاد کشور کافی نبوده.

برای روشن شدن موضوع اجازه دهید مثالی بزنیم. وضعت اقتصاد کشور را با اتومبیلی مقایسه کنید که در سه ماهه نخست پس از پاندمی کرونا یعنی در ماههای اپریل تا جون سال 2020 با شیب بسیار شدیدی رو به شد، سپس از ماههای جولای سال گذشته به بعد به تدریج وارد  مسیر صاف شد و سپس به حالت رو به بالا در آمد.

 اما پس از ماهها حرکت رو به بالا، در ماههای اپریل تا جون امسال دوباره در مسیر رو به پائین قرار گرفته هر چند هنوز در ارتفاعی بالاتر از همین موقع در سال گذشته است.

حال باید دید که با توجه به از راه رسیدن موج چهارم  کرونا این اتومبیل تا کجا رو به پائین خواهد رفت، قبل از آنکه دوباره شروع به حرکت به سمت بالا کند.

اشاره: تخمین سازمان آمار این است که حرکت رو به پائین اتومبیل در ماه جولای ادامه یافته.

 اقتصاد دان ارشد بانک سی آی بی سی به نام رویس مندز Royce Mendes با اشاره به از راه سیدن موج چهارم کرونا می گوید:”اقتصاد کانادا اینک باید از طوفان دیگری بگذرد.“

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=154670بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19