پربازدید

ویدیوکووید-19

احتمال پایین آمدن نرخ بهره در کانادا قوت گرفت

بانک مرکزی کانادا چهارشنبه گذشته نرخ بهره پایه را در رقم 1.75 درصد ثابت نگه داشت ولی بسیاری از اقتصاددانان نظرشان این است که بانک مرکزی احتمالا در اوایل سال آینده نرخ بهره را کاهش خواهد داد.

این در حالی است که سازمان آمار کانادا روز جمعه گزارش داد که اقتصاد کشور در ماه نوامبر بیش از ۷۱ هزار شغل از دست داده است.

کاهش این تعداد شغل در ده سال گذشته و پس از بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ سابقه نداشته.

چنین کاهشی سبب تقویت این نظر شده که بانک مرکزی اوایل سال آینده نرخ بهره را پایین خواهد آورد.

از سوی دیگر بانک مرکزی روز جمعه گفت که استفن پولوز رئیس بانک که دوران ماموریت هفت ساله اش سال آینده به پایان می رسد در نظر ندارد بعد از انقضای دوره اش در پست خود باقی بماند. دوره پولوز در دوم جون به پایان می رسد.

یادآور می شود  که در یکی – دو سال اخیر تقریبا تمامی کشورهای پیشرفته، به دلیل ضعیف شدن بازار جهانی، نرخهای بهره را پایین آورده اند ولی کانادا، به علت ثبات اقتصادی، تاکنون این نرخ را پایین نیاورده.

با این حال در مقایسه با نوامبر ۲۰۱۸، تعداد شغلها در کشور  293 هزار بیشتر شده. بعضی اقتصاددانان تصمیم بانک مرکزی در این هفته برای حفظ نرخ بهره پایه را زیر سوال برده اند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19