پربازدید

ویدیو

کووید-19

آیا در حزب محافظه کار کانادا شکاف می افتد؟

حزب محافظه کار کانادا از روز پنجشنبه 18 مارچ کنوانسیون خود را، البته به صورت مجازی Virtual ، آغاز کرد. در این کنوانسیون آیا اختلاف و شکاف ظاهر خواهد شد؟

حداقل یکی از اعضای قدیمی حزب معتقد است که این حزب در مرز انشعاب قرار دارد. او گورد  تولک Gord Tulk نام دارد و نماینده ”رد  دیر“ آلبرتا در پارلمان است. او این کنوانسیون را مهمترین کنوانسیون در تاریخ حزب می داند.

اختلاف بر سر چیست؟

تحلیلگران از دو مشکل اساسی در حزب محافظه کار یاد می کنند:

یکی اختلاف محافظه کاران اجتماعی Social Conservatives در مقابل میانه روهاست.

تفاوت عمده این دو جناح بر سر مسائلی نظیر تعریف خانواده ، سقط جنین، ازدواج دگرباشان، و…می باشد.

اختلاف دوم،  تفاوت خواسته ها بین استانهای شرق و غرب کاناداست محافظه کاران غرب کانادا خواستار ایفای نقش بیشتر در تصمیم گیریهای عمده حزب هستند.

محافظه کاران اگر نتوانند در کنوانسیون فعلی به یک صدا تبدیل شوند، دچار مشکلات جدی خواهند شد.

جدیدترین نظرسنجی ها نشان می دهد که ارین اتول رهبر نسبتا جدید  حزب نتوانسته در چند ماهی که از انتخابش می گذرد، حمایت افکار عمومی را جلب کند. در حقیقت فاصله این حزب از حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو اگر بیشتر نشده باشد کمتر هم نشده.

ارین اتول رهبر محافظه کاران که در چند ماه اخیر به دنبال فرصتی است تا جایی میان کانادایی ها باز کند با وجود همه تلاشهایش و انتقاداتی که به حزب حاکم لیبرال به رهبری جاستین ترودو وارد می کند، همچنان عقب است. اتول و دیگر چهره های اصلی محافظه کاران در حالی در آخر این هفته در کنوانسیون حزب گرد می آیند که می دانند حداقل چهار درصد از لبیرالها عقب هستند.

نتایج مهم نظرسنجی

طبق نظرسنجی جدید  موسسه Angus Reid:

در میان رهبران احزاب ارین اتول رهبر محافظه کاران از حمایت 29 درصد کانادایی ها برخوردار است.

اما میزان حمایت از جاستین ترودو رهبر لیبرالها و جگمیت سینگ رهبر نیودموکراتها خیلی بیشتر و در بازه چهل  و چند درصد است.

اگر انتخابات همین امروز برگزار شود:

  • 35 درصد به لیبرالها رای می دهند.
  • 31 درصد به محافظه کاران رای می دهند.
  • 19 درصد به نیودموکراتها رای می دهند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142051بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19