پربازدید

ویدیو

کووید-19

آموزش ساخت وب سایت به دختران دوره راهنمایی

کارگاه آموزشی رایگان برای دختران محصلی که در سالهای ۵ تا ۸ مدرسه هستند.

به نوجوانان یاد داده می شود که چگونه روزی بیزنس یا بلاگ خودشان را ایجاد کنند.

دانش آموزان یاد می گیرند که وب سایت خود را بسازند.

This free workshop is for middle school girls, grades 5-8.

In this workshop, students will create their own website using WordPress. They will learn how to set up a WordPress.com website and add their own content via web pages and posts. Students will also customize their website using the theme, menu, and widget features in WordPress, all without coding!

When:  Satureday January 25, 2020

 11:00 am – 1:00 pm

Where: North York Center

5140 Yonge St 7th floor, North York

Cost: Free

Reservations / Advance Tickets are required

Online: www.techgirlz.org

 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=110486بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19