پربازدید

ویدیو

کووید-19

آشنایی با مکتب Spiritualism در تورنتو

انسانها در جستجوی حقیقت و برای زندگی با معناتر به سراغ مکاتب و نحله های فکری و فلسفی و مذهبی گوناگون می روند که یکی از آنها مکتب Spiritualism است که جنبه های ناشناخته و گاه اسرارآمیزی دارد. می گویند در این مکتب، آینده را به کمک گذشته، بهتر می توان دید. 

موزه اسپادانیا در این مجموعه، به گذشته این مکتب بخصوص در دهه ۱۹۲۰ می پردازد. در این برنامه با گذشته و تاریخ این مکتب آشنا می شوید و سعی می شود با بیانی علمی توضیح داده شود، بخصوص که ساکنان تورنتو در دهه ۱۹۲۰ به شدت به این مکتب گرایش یافته بودند.

Go on a tour of the first and second floors of Spadina Museum, and learn about death and dying rituals that took place in the 1920s. Hear true creepy death stories associated with Spadina and the local area. Learn how to read your palm, read tea leaves and read special decks of fortune telling cards. Must be 18 years of age or older.

When: Oct. 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30
Where:  Spadina Museum, 285 Spadina Rd
Cost: $30
Reservations / Advance Tickets are required
Online: spadinamuseum.streamintickets.com
Email: [email protected]
Phone: (416) 392-6910
More Info: www.toronto.ca

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=104086بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19