پربازدید

ویدیو

کووید-19

آخر هفته های ویژه خانواده در موزه اسکاربرو

با حضور در موزه اسکاربرو، در آخر هفته های پنج تا بیست اکتبر، در مجموعه ای از برنامه های خانوادگی شرکت کنید، از سرگرمی ها و خوراکی ها لذت ببرید، و در ضمن به افتخار هالوینی که در پیش است با انواع خوراکی ها و کاستومهایی که با کدو تنبل درست می شود آشنا شوید. 

موزه اسکاربرو یکی از ده موزه تاریخ تورنتو است که بازدیدکنندگان را با گذشته و حال تورنتو آشنا می کنند.

During October’s Family Fun Weekends enjoy treats and activities like an enchanted scavenger hunt and tour the historic buildings. Try a slice of Devil’s Food cake made in a wood burning stove with a cup of pumpkin spice drink, dress up in pioneer costumes and make a 3D pumpkin craft.

When: Every Saturday and Sunday October 5 – October 20, 2019, 12:00 pm – 4:00 pm
Where: Scarborough Museum
Located in Thomson Memorial Park
Cost: Admission by Pay As You Can Donation
More Info: www.toronto.ca

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=104016بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19