فرهنگ و هنر

Yalda

شب یلدا

تایاز فخری مقدمه جشن شب یلدا که در تاریخ شنبه 22 دسامبر 2012 توسط گروه جشنواره تیرگان در تورنتو برگزار می شود، نزدیک است…