#toronto

لینکها و اطلاعات ضروری برای والدین و دانش آموزان ـ پیام رییس شورای مدارس تورنتو

الکساندر براون، امین (Trustee) و نماینده مدارس ویلودیل در شورای مدارس تورنتو TDSB، ماه گذشته به ریاست شورای مدارس تورنتو انتخاب شد. مدارس تورنتو از روز سه شنبه 15 سپتامبر به روی دانش آموزان باز می شوند و سال تحصیلی جدید را شروع...

آینده نامعلوم دان تاون تورنتو

تا چند ماه پیش دان تاون شهرهای آمریکای شمالی قلب فعالیتهای اقتصادی و تفریحی بودند، اما ویروس کرونا اوضاع را دگرگون کرده. آینده دان تاون ها زیر سوال است. دان تاون تورنتو که مرکز مهمترین فعالیتهای بانکی، اجتماعی، ورزشی و...

نصف کانادایی‌ها از چهار روز کار در هفته حمایت کردند

چه کسی است که از کم شدن روزهای کاری هفته بدش بیاید؟ زمانی مردم شش روز در هفته کار می کردند. از نیمه دوم قرن بیستم به این سو پنج روز کار در هفته رواج یافت. مدتی است که در بعضی کشورها تعداد روزهای کاری هفته را به چهار...