Salam Toronto 15

بهای بلیت های تی تی سی افزایش می یابد؟

پنجشنبه 1 مارچ 2001 ـ باز هم صحبت از افزایش قیمت بلیتهای TTC است. حال چه زمان و چه قدر؟ کسی دقیقا نمی داند. مقامات تی تی سی قبلا با افزایش 10 سنت بهای بلیت این سیستم از اول ژانویه مخالفت کرده بودند. مقامات بودجه شهر می گویند تامین...

کامیونیتی سنترها را نباید بست!

پنجشنبه 22 فوریه 2001  ـ  شهر تورنتو دارای 140 کامیونیتی سنتر و 144 استخر عمومی است. شهر تورنتو همچنین با 305 میلیون دلار کسر بودجه روبرو است. اکنون صحبت از آن است که شورای شهر تورنتو برای کاستن هزینه ها به این فکر افتاده است تا...

پانزده سال پیش در همین هفته

راستی 15 سال پیش در تورنتو چه خبر بود؟ اولین شماره سلام تورنتو پنجشنبه 19 اکتبر سال 2000 منتشر شد و از آن پس به طور مرتب هر هفته منتظر شده است. در اینجا خلاصه ای از اخبار و مطالبی را که پانزده سال پیش در چنین روزهایی در سلام...

پانزده سال پیش در همین هفته

هر هفته  در این  صفحه گلچینی  از  تیترها  و   مطالبی که  پانزده سال  پیش در همین هفته در سلام تورنتو به چاپ  رسید  را ملاحظه  می کنید: شروعی برای ازدواج زوج های همجنس در انتاریو پنجشنبه 14 دسامبر2000 ـ کلیسایی در تورنتو...

پانزده سال پیش در همین هفته

هر هفته  در این  صفحه گلچینی  از  تیترها  و   مطالبی که  پانزده سال  پیش در همین هفته در سلام تورنتو به چاپ  رسید  را ملاحظه  می کنید: کمک به معلولان و سالمندان کهریزک تهرانپنجشنبه 7 دسامبر2000 ـ بنیاد کهریزک کانادا در روز...

پانزده سال پیش در همین هفته

هر هفته  در این  صفحه گلچینی  از  تیترها  و   مطالبی که  پانزده سال  پیش در همین هفته در سلام تورنتو به چاپ  رسید  را ملاحظه  می کنید: پیروزی بزرگ ژان کرتیین پنجشنبه 30 نوامبر 2000 ـ ژان کرتیین و حزب لیبرال او با یک برتری...

پانزده سال پیش در همین هفته

هر هفته  در این  صفحه گلچینی  از  تیترها  و   مطالبی که  پانزده سال  پیش در همین هفته در سلام تورنتو به چاپ  رسید  را ملاحظه  می کنید: همسر ژان کرتیین پنجشنبه 23 نوامبر 2000 ـ در انتخابات فعلی کانادا، زنان نقش مهمی ایفا می...

گزیده ای از اخبار و مطالب سلام تورنتو در شماره پنجم ، پنجشنبه 16 نوامبر 2000

هر هفته گلچینی  از  تیترها  و   مطالبی که  پانزده سال  پیش در همین هفته در سلام تورنتو به چاپ  رسیده  بود  را ملاحظه  می کنید: سوفیا لورن به تورنتو می آید تورنتو در سال 2001 میهمان بسیاری از ستارگان معروف سینما خواهد بود....

پانزده سال پیش در همین هفته

هر هفته در این صفحه گلچینی از تیترها و مطالبی را که پانزده سال پیش در همین هفته در سلام تورنتو به چاپ رسیده بود را ملاحظه می کنید: داستان 1700 رای (سرمقاله): سه شنبه شب گذشته (7 نوامبر 2000) در اغلب خانه ها در آمریکای شمالی،...

پانزده سال پیش در همین هفته

خانم هیزل مک کالیون همچنان می خواهد شهردار می سی ساگا شود. خانم مک کالیون که 80 سال دارد، تاکنون 7 بار شهردار می سی ساگا شده و این بار هشتم است که خود را نامزد می کند. a10:P.A.T.Hکیلومتر فروشگاه در زیر دان تاون تورنتو P.A.T.H چندین...