Amazon

آیا همه کارگر آمازون می شوند؟

کمپانی آمازون اعلام کرد که یکصد هزار نفر دیگر را استخدام می کند. آمازون علت این تصمیم را پاسخگویی به سیل عظیم خریدهای آنلاین اعلام کرد. پندمیک کرونا سبب شده که در چند ماه گذشته حجم خریدهای آنلاین مردم به شدت زیاد...

آمازون دو مرکز توزیع جدید در انتاریو ایجاد می کند

کمپانی آنلاین آمازون دو مرکز توزیع جدید در انتاریو ایجاد می کند که موجب ایجاد بیش از 2500 شغل تمام وقت خواهند شد. این دو مرکز در همیلتون و اِیجَکس خواهند بود. مرکز همیلتون بیش از 1500 نفر استخدام خواهد کرد که به بسته بندی و حمل...