نَفتا

دو سطریهای سه شنبه سی جون

 نگرانی در کالیفرنیا ـ گَوین نیوسام فرماندار ایالت کالیفرنیا گفت آماده است برای جلوگیری از سرایت ویروس کرونا بعضی از بیزنسها و یا حتی اقتصاد بعضی شهرستانها را تعطیل کند. در لس آنجلس سواحل تعطیل شده‌اند. آیا آمریکا بر...