لیبی

جاستین ترودو: کانادا در مقابل تجارت برده در لیبی ساکت نخواهد ماند

هفته گذشته خبر «برده فروشی در لیبی» را در سلام تورنتو ملاحظه کردید که چنین شروع می شد: «فروشنده صدا مي زند: 800، 900، ... 1000، ...1100، فروش رفت. 1200 دينار ليبي معادل 800 دلار... اين قيمت يک اتومبيل دست دوم، يک قطعه زمين يا يک وسيله...

برده فروشی در لیبی!

فروشنده صدا می زند «800، 900، ... 1000، ...1100، فروش رفت. 1200 دینار لیبی معادل 800 دلار.» گزارش هفته پیش CNN با عبارات فوق شروع می شود و ادامه می دهد: «این قیمت یک اتومبیل دست دوم، یک قطعه زمین یا یک وسیله خانه نیست. اصلا کالا نیست، بلکه...