سینما

«تله فیلم کانادا»: حمایت مالی از سینماگران با استعداد را افزایش می دهیم

«تله فیلم کانادا» می گوید از این پس سالی 50 فیلم سینمایی را تامین مالی خواهد کرد. هدف از این برنامه حمایت از «استعدادهای تازه» emerging talents است. تاکنون از 25 فیلم در هر سال حمایت مالی می شده. با تغییرات جدید، فیلمسازانی که اولین فیلم بلند سینمایی شان به موفقیت بین المللی برسد، برای…