سینمای ایران

از چپ: خانم سوسن سالک رئیس هیات مدیره (Chair of Board of Directors) مرکز ADP، آقای رضا کیانیان نویسنده و بازیگر برجسته سینمای ایران، و جوزف امینیان مدیر کل اجرایی (Executive Director) مرکز ADP.

سومین جشنواره موفق فیلم CINEIRAN در تورنتو و ADP Arts & Wellnes Centre

هفته گذشته، شهر تورنتو شاهد برگزاری سومین جشنواره فیلم CINEIRAN بود. در این جشنواره با شکوه، فیلم هایی که با بازیگری و کارگردانی اسطوره های سینمای ایران ساخته شده اند شرکت داشتند. سومین جشنواره CINEIRAN با سخنان شهردار تورنتو آقای جان توری، نماینده مجلس فدرال آقای علی احساسی، آقای امیر گنجوی بنیانگذار و مدیر این…