زنان

flag

در میان مهاجران جدید، زنان بیشتر از مردان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند!

سازمان آمار کانادا روز چهارشنبه تازه ترین و آخرین بخش از نتایج سرشماری سراسری سال 2016 کانادا را منتشر کرد. به طور خلاصه این آمار نشان می دهد که کانادایی ها: ـ وقت بیشتری در کلاس درس می گذرانند. ـ وقـت بیشتری صـرف شغـل و کار خود می کنند. ـ وقت بیشتری در ترافیک می…