برده

جاستین ترودو: کانادا در مقابل تجارت برده در لیبی ساکت نخواهد ماند

هفته گذشته خبر «برده فروشی در لیبی» را در سلام تورنتو ملاحظه کردید که چنین شروع می شد: «فروشنده صدا مي زند: 800، 900، ... 1000، ...1100، فروش رفت. 1200 دينار ليبي معادل 800 دلار... اين قيمت يک اتومبيل دست دوم، يک قطعه زمين يا يک وسيله...